Son zamanlarda dünyada yaşanan gelişmelerden ötürü ülkemizden konut satın almak isteyen ve bu yolla ikamet izni alan insanların sayısı artmıştır.

Türkiye’de yabancı kişilerin vize, ikamet, yasa dışı giriş ve sınır dışı etme işlemlerinin tamamı 6458 sayılı kanun ile düzenlenmiş olup ülkemiz açısından bu uygulamalar nispeten yenidir.

Konut satın alımına yönelik yabancı talebi nedeniyle bazı yabancıların dolandırıldığı, ederinden fazla fiyatlarla taşınmaz satıldığı ya da usul işlemlerini yerine getirmeden satın alım nedeniyle ikamet izni alamadıkları görülmektedir. Bu nedenle diğer birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de konut ya da başka yolla ikamet izni almak isteyenlerin aracı/ emlakçı/danışman gibi sıfatlarla kendilerini tanıtanlarla değil, Baro’ya kayıtlı Avukatlardan yardım almaları resmi ve en güvenli yoldur. Meriç Hukuk Bürosu olarak İzmir ve çevre şehirlerde yabancılara hizmet vermekteyiz.

Türkiye’de ancak yabancılara izin verilen bölgelerden taşınmaz edimi mümkündür. Konut satın alımıyla ancak kısa dönem ikamet izni almak mümkündür ve bu izin en fazla iki yıl süreyle verilebilir. Söz konusu taşınmaz edimi taşınmazın bulunduğu yerdeki tapu dairesi aracılığıyla tapu senedi edinmek suretiyle mümkündür. Başka hiçbir yolla (sözleşme – senet- satış vaadi gibi) taşınmazı kanunen edinmek mümkün değildir. Satış bir yabancıya olacaksa ya da satıcı yabancı dahi olsa satış süreci Türk kişiler arasında olan tapu devirlerinden farklı ilerlemektedir. Türk kişiler arasında gerçekleştirilen satıştan farklı olarak yabancı satışlarında, ortalama 10 gün süren işlemlerin tapu dairesine gitmeden önce yapılması gereklidir. Uygulamada birçok kişinin ve tapu dairelerinin de deneyimsizliğinden ötürü yabancıya satış işleminin yanlış yapıldığına ve sonrasında Göç İdaresi tarafından ikamet izninin reddedildiğine sıklıkla rastlanılmaktadır.

Büromuz ve avukat aracılığıyla usulüne uygun bir şekilde düzenlenecek vekaletname ile Türkiye’ye gelmeden taşınmaz alımına ilişkin iş ve işlemlerin tarafımızca sağlanması ve adınıza taşınmaz almak mümkündür. Aynı şekilde taşınmaz alımından sonra büromuz Göç İdaresine adınıza ikamet başvurusu yapmaya da yetkilidir. Ancak başvurudan sonra gerçekleştirilecek mülakata katılımınız gereklidir.

Konut satın alımı dışında, ticari bağlantı ve iş kuracaklar, Türkiye’de tedavi görecekler, Türkçe dil kursuna katılacaklar, Türkiye’de yükseköğrenim görenler de kısa dönem ikamet izni için başvurabilirler. Aile ikamet izni ya da evlenme yoluyla ikamet izninde ise şartları taşıması halinde yabancı eşe her defasında 3 yıllık süreyle ikamet izni verilebilir.

Diğer tüm soru ve hukuki yardım için bizle iletişime geçebilirsiniz.