GAYRİMENKUL HUKUKU

Meriç Hukuk Bürosu olarak özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar ile imar uygulamalarından doğan hak ve tazminat taleplerinde ve miras hukukundan kaynaklı taşınmaz işlemlerinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin resmi şekilde noter kanalıyla düzenlenmesi zorunlu olup ülkemizde genel olarak vatandaşların başlangıçta doğan güven hissine inanarak müteahhitlerin hazırladığı sözleşmeleri incelemeden ve haklarını güvence altına almadan imzaladıkları görülmektedir.

Bu tarz sözleşmeler, müteahhit taahhüt ettiği inşaatı zamanında yapmaması, eksik yapması ya da hiç yapmaması veya ayıplı yapması durumunda ortaya çıkmaktadır.

Aynı şekilde müteahhitten temelden satın alınan ve çoğunlukla adi yazılı senet ya da sözleşmeyle alınan dairelerin, inşaat bittiğinde ya da bitime yaklaştığında dairelerin fiyatının artması nedeniyle müteahhit tarafından tapu satışının alıcıyla yapılmaması da vatandaşların yaşadığı bir diğer sorundur. Bu halde şartların varlığı halinde müteahhit satışa dava yoluyla zorlanabileceği gibi alıcının başka hakları da doğmaktadır.

İmar uygulamalarında ise sıklıkla daha önceden tarla olan yerlerin imar açılması ya da kişinin mülkiyetinde olan bir parsel üzerinden yol, otopark, okul, ibadethane, kamu hizmet alanı gibi tesislerin kurulmasının düzenlenmesi halinde müvekkillere hizmet verilmektedir. Ülkemizde çoğunlukla imar planında yol ya da başka bir tesis görülen parseller üzerinde idare tarafından fiilen bu tesis ve altyapılar uzun yıllar geçmesine rağmen yapılmamakta, mülkiyet sahibi vatandaşta imar planında arsası bu şekilde yol, otopark, okul, hizmet alanı gözüktüğünden arsasından faydalanamamaktadır. İşte bu uyuşmazlık halinde arsa sahibinin idareye karşı tazminat hakkı doğmaktadır.

Kişilere miras kalan tarla, daire, arsa, dükkan gibi taşınmazlarda mirasçı eş, kardeş ya da çocuklar miras kalan taşınmaz üzerinde elbirliği mülkiyetine sahiptir. Başka bir deyişle taşınmaz hakkında hiçbir mirasçı tek başına işlem yapamayacağı gibi mülkiyeti de elbirliğiyledir. Bu halde bir mirasçı taşınmaz malı satmak istemediğinde sorun doğmakta alıcılarda çoğunlukla hisseli yer almaya yanaşmamaktadır. İşte bu halde zaman kaybetmeksizin taşınmazı satmak isteyen mirasçı tarafında bir an önce ortaklığın giderilmesi (izaleyi şüyu) davası açılması zorunlu olup, bu davaların takibinin de bir hukuk bürosu tarafından yapılması muhtemel hak kayıplarının önüne geçecektir.

İzmir Gayrimenkul Hukuku Avukatı

İzmir gayrimenkul hukuku avukatı taşınmaz üzerinde var olan sorunlar ve sonradan doğan anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hukuki destek vermektedir. Ülkemizde yer alan taşınmazlar ile alakalı takip edilecek tüm süreçler Meriç hukuk bürosu çatısı altından kolay bir şekilde takip edilebilir. Genel olarak İzmir gayrimenkul hukuku kapsamında ortaya çıkacak olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar ile alakalı hizmet veren avukatlık büromuz aynı zamanda tapu ve tescil iptali davalarının açılmasını ve takip edilmesini, yerli – yabancı vatandaşların taşınmaz bağışlama, satma ve kiralama işlemleri ile taşınmazlar üzerinde var olan hakların dağıtılmasında etkili bir rol oynamaktadır. 

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul, üzerinde binalar başta olmak üzere birçok düzenlemenin yapılabileceği arazi, tarla, arazi ve ev niteliğindeki gayrimenkullerdir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu gayrimenkul hukukunun temel ilkelerini belirlemektedir. Ayrıca Toprak ve Suları Koruma Kanunu, İmar Kanunu gibi birçok özel kanun gayrimenkul hukuku alanına özel hükümler getirmiştir.

Alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi ve taşınmaz devri sürecinde müzakereler, yabancıların taşınmaz edinimi ve buna bağlı vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi, tapu kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin iş ve işlemler, ortaklık tasfiye davaları, mesleki gayrimenkullerle işbirliği içinde yerinde takip emlak avukatları Davaları talep edin ve yasal tavsiye alın. Bu, hayatta kalmanız için önemlidir.

Gayrimenkul Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Gayrimenkul avukatlarının sorumlulukları, ilgili hukuk dallarını ilgilendiren uyuşmazlıkların çözümü, gayrimenkul hukuku kapsamındaki davaların takibi, davaya taraf olanların temsili ve gayrimenkul sözleşmelerinin oluşturulması olarak özetlenebilir. İyi bir avukatla bazı anlaşmazlıklar mahkemeye gitmeden çözülebilir. Genel olarak İzmir gayrimenkul hukuku avukatının yaptığı işler şu şekilde detaylandırılabilir:

 • Taşınmazların alım, satım ve tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Taşınmaz kira sözleşmelerinin hazırlanması, tarafların imzalamasını sağlanması,
 • Tapu iptal ve tesciline yönelik davaların takip edilmesi,
 • Taşınmazın ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkların hukuksal kaynaklara dayanarak bir çözüme ulaştırılması,
 • Yabancı uyruklu vatandaşların mülk edinme işlemleri ile alakalı tüm resmi ve hukuksal sürecin takip edilmesi.

Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Eder?

Gayrimenkul hukuku avukatlarının temsil yetkileri anlaşmazlık yaşatan ortakların tamamını kapsamaktadır. İzmir emlak hukuku kapsamında giren davalarda alanında uzman avukatlık büromuzla bir çalışma gösterebilirsiniz. Avukatlar genel olarak aşağıda var olan konularla alakalı ilgilenmektedir. 

 • Kiracılar, mal sahiplileri, yatırımcılar, inşaat yetkilisi ve firma sahipleri, mimar ve mühendisler

Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakmaktadır?

Gayrimenkul avukatının bakmış olduğu davalarda taşınmazlar ile alakalı uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. İzmir en iyi avukat ofisleri genel olarak bu sayfada yer alan tüm davalarda müvekkillerini temsil ederek dava süreçlerini yakından takip etmektedir. Dava sonuçlarına ilişkin olarak davalarda verilen kararların takip edilmesi ve gerektiği alanlarda itiraz sorumluluklarını da üstlenmektedir. Gayrimenkul hukukunun kapsadığı dava türleri aşağıda listelenmiştir. 

 • İzale-i Şüyu davaları
 • İpotek konulma – kaldırma işlemleri
 • Tapu tescil ve iptal davaları
 • Kat mülkiyeti kanuna aykırı olan davalar
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Men-i müdahale davaları
 • Kiralanan mülkün tahliye edilme davaları

 

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları, kanuna aykırı veya kanuna aykırı işlemler yoluyla oluşturulmuş tapu kayıtlarının hukuka aykırılığını düzeltmeye ve ortadan kaldırmaya yönelik davalardır. Bu tutarsızlık birkaç nedenden kaynaklanabilir. Bu şekilde mülkiyet hakkı ihlal edilen kişi, tapu durumunu iptal edip tescil ettirerek tecavüzü ortadan kaldırabilir. Bazı özel nedenlere dayanan tapu iptal ve tescil durumlarına kısaca göz atalım.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları çok farklı sebeplerle açılan ve tapu iptaline dayanan gayrimenkul davalarıdır. Kamulaştırmaya veya miras paylaşımına itiraz veya kadastro usulü ile verilen mülkiyet sözleşmesini kabul etmeme gibi konularda, mülkiyet sözleşmesinin iptali ve tescili için dava açılmalıdır. Gayrimenkul satış sözleşmesinin hazırlanmasında bir gayrimenkul avukatının tavsiyesi alınmalıdır. Tapu iptali davaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kamulaştırma dair tapu iptal davaları,
 • Önalım hakkı davaları
 • Kamulaştırmayı içeren tapu iptal davaları
 • Kadastro işlemleri ve verilen tapuların iptal – tescil davaları

Miras Taksim Sözleşmesinden Kaynaklı Tapu İptali ve Tescil Davaları

Mirasçı öldükten sonra mirasçılar bir araya gelerek miras kalanın taksimi konusunda anlaşabilir ve bunu yazılı olarak kaydedebilir. Böyle bir durumda, sözleşmeye uyulmaması halinde her bir mirasçı, miras taksim sözleşmesine göre hareket edebilmek için mülkiyetin iptali ve kalış davası açabilir.

 

Sizlerde tüm gayrimenkul hukuku statüsünde yer alan davalarınız için alanında uzman avukatlık bürosu ile birebir olarak hakkınızın savunmasını sağlayabilirsiniz. Tarafımıza iletişim adreslerimiz üzerinden veya doğrudan büromuzdan iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımız ile yapacağınız görüşmelerde tarafınıza davaların ve olayların tüm boyutları açık bir şekilde açıklanacak ve yapmanız gereken tüm işlemler aktarılacaktır. Dilerseniz bu anlatım sonucunda sadece danışmanlık hizmeti alabilir dilerseniz alanında uzman avukatların hakkınızı savunması için bizleri görevlendirebilirsiniz. Görevlendirilme sonrasında avukatlarımız sizler için gereken tüm evrakları toplayacak ve dava dosyası haline getirecektir. Açılan dava dosyalarında mahkemede hakkınızı sonuna kadar arayacak ve adaletin yerini bulması için tüm adımları takip edecektir.