İzmir ceza hukuku kapsamında hizmet veren alanında uzman avukatlık bürosu arayışındaysanız doğru adrestesiniz diyebiliriz. Alanında uzman avukatlarımız ceza hukuku alanında tarafımıza başvuran herkes için elinden gelen tüm imkanları seferler etmektedir. Bu sebepten ötürü İzmir ceza hukuku avukatı Av. Reşat Burak Meriç ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku ve bu alanda görülen ceza davaları hukuk büromuzun çalıştığı ağırlıklı alanlardan biri olup, ceza davaları ülkemiz hukuk sistemi içerisinde ağırlıklı olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç ve suç türlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak TCK dışında başka çeşitli yasalarda da suç ve cezaları içeren kanunlar yürürlüktedir. (Örneğin Terörle Mücadele Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gibi)

Ceza davalarının mahkemelerce nasıl yürütüleceği ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Genel olarak hukuk büromuzun müdahil olduğu ceza davaları işlemleri;

  • Savcılık – Kolluk aşaması,

  • Delillerin toplanması,

  • Şikayet ve savunma dilekçeleri,

  • Davanın açılması ve yargılama işlemleri, (sanık – katılan vekilliği)

  • Tutuklama ve adli kontrol gibi koruma tedbirleri,

  • İstinaf ve temyiz kanun yolları,

  • İnfaz süreci

Olarak çeşitlendirilebilir.

Hukuk büromuz gerek soruşturma aşamasında gerekse davanın açıldığı kovuşturma aşamasında hem şüpheli/ sanık hem de müşteki/ katılan sıfatlarını taşıyan vatandaşlarımıza hukuki hizmet vermektedir.

İzmir ceza avukatlarının genel olarak hizmet verdiği alanlardan bir tanesi de ceza hukuku alanıdır. Bu sebepten ötürü avukatlarımız sanık ve tanık ayrımı yapmadan herkesin hakkını ve hürriyetini savunmak, gerçeğe ulaşmak için hizmet vermektedir. Tüm hukuki süreç İzmir ceza avukatları tarafından titizlikle ele alınmakta olup, temyiz aşamasından savunma aşamasına kadar her adım titizlikle yürütülmektedir. Avukat seçimi her alanda önemlidir ancak ceza avukatı seçerken daha da dikkatli olunmalıdır. Dilekçenizdeki veya savunmanızdaki en ufak bir kusur bile kişisel özgürlüğünüzün elinden alınmasına veya ağır bir para cezasına çarptırılmasına neden olabilir. İyi bir İzmir ceza avukatı sizi titizlikle savunacaktır. Kısacası mağdur olmamak için mutlaka profesyonel bir avukat ile çalışmalısınız.

İzmir Ceza Avukatı Hizmet Alanları

İzmir’deki ceza avukatları, Asliye Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi, Çocuk/Çocuk Ceza Mahkemesi, Sulh Ceza Mahkemesi ve Sina Fikri Ceza Mahkemesi’nde hukuki danışmanlık ve temsil sağlayabilir.

Ceza avukatları ve İzmir’de ceza davaları ve temsili ile ilgili diğer sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzmir ceza avukatları, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında davacı, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine deneyim ve profesyonellik ile hizmet vermektedir. İzmir ceza avukatları, ceza hukuku dışında müvekkilleri için ekonomik suçlar, bilgisayar suçları ve iş kazalarından doğan uyuşmazlıklara da bakmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler ek olarak alanında uzman ceza özel hukuku avukatlarımız;

 • İzmir ceza avukatı sıfatıyla davaların tüm aşamalarında sanık ve müşteki vekilliği,
 • Asliye, sulh ve ağır ceza mahkemelerinde müdahil ve sanık vekilliği,
 • Suç duyurusunda bulunmak, cumhuriyet savcılığı hazırlık soruşturması sırasında davaları takip etme ve müdahalelerde bulunma,
 • Trafik kazasından kaynaklanan ceza davaları, kaza kusur oranlarına karşı tespit ve itirazlar,
 • Çek yasası kapsamında Sinai ve Fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
 • İzmir ceza avukatı sabıka kayıtlarının ve sicillerinin zaman aşımı ve hukuki sebeplerden silinmesi talepleri,
 • Kanunlarda düzenlenen cezai müeyyide ve şikayetlerin takiplerini yapmaktadırlar. 

Ceza Hukuku Nedir?

Ceza hukuku genel olarak suç adı verilen beşeri insan davranışı kaynaklı olan davranışların yapısını inceleyen, bu durumla özgü olarak yaptırım öngören bir hukuk dalıdır. Ceza hukuku kapsamında iki temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar genel olarak suç ve ceza kavramlarıdır. Bu kavramları incelemekte olan hukuk bölümüne ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukuku genel olarak iki farklı kategoride incelenmektedir.  Bu kategoriler başlıca:

 • Genel Ceza Hukuku
 • Özel Ceza Hukuku

Genel Ceza Hukuku Kapsamı Nedir? 

Genel ceza hukuku, özel ceza hukukundan farklıdır. Genel ceza hukuku, suç kavramının tanımı ve maddi ve manevi unsurları, ceza hukukuna ilişkin genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçları ortadan kaldırma sebepleri, tüm suçlar için geçerli olan ilke ve teoriler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir. Cezanın hafifletilmesi veya muaf tutulması için gerekçeler bulunmaktadır. Bu gerekçelere İzmir ceza hukuku avukatı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

Özel Ceza Hukuku

Kanuna göre hangi fiillerin suç sayıldığı, kapsam ve sınırları, karşılıklı ayrımcı yönleri ve bu suçlar için öngörülen cezalara özel ceza kanunları denir. İzmir ceza avukatı aracılığıyla tüm bu ayrımlara ve bilgilere vakıf olabilirsiniz.  Ceza hukuku maddi cezayı içerirken, geniş anlamda ceza hukuku maddi hukuk, ceza hukuku ve icra hukukunu içermektedir.

Ceza Hukukunun Görevi Nedir?

Ceza hukukundan temel amacı sosyal ve toplumsal barışın sağlanmasıdır. Ceza kanunlarının amacı kişilerin hak ve özgürlüklerini, kamu düzenini ve güvenliğini, hukuk devletini, çevreyi ve kamu sağlığını, toplum başını korumayı, suç işleme oranının minimum düzeyde tutulmasını sağlamaktadır. İzmir ceza avukatı bu amaçla müvekkillerini savunmaktadır. Avukatlık büromuzdan ile aşağıda bulunan davalar ile alakalı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. 

 • Asliye Ceza Mahkemesi davaları
 • Ağır Ceza Mahkemesi davaları
 • Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi davaları
 • Haksız tutuklama nedeniyle tazminat talebi davaları
 • Sulh Ceza Mahkemesi davaları
 • Takipsizlik kararına itiraz
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu
 • Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi davaları
 • Çocuk Mahkemesi davaları
 • İcra Ceza Mahkemesi davaları

İzmir ceza avukatları yukarıda sıralanmış olan tüm davalar kapsamında yüksek tecrübesi olan kişi olarak bilinmektedir. İçeriğimizin ilk kısımlarında belirttiğimiz gibi öncelikle TCK olmak üzere ceza muhakemesi kanunu, güvenlik ve ceza kanunu tedbirlerinin infazı hakkında var olan kanunlar olmak üzere ceza hukuku mevzuatları konusunda tecrübesi, bilgisi ve yetkinliği olan avukatlardır. 

İzmir ceza avukatı müvekkillerinin gözaltı sürecinden itibaren kovuşturma, soruşturma süreçlerinde sanık, şüpheli, şikayetçi veya katılan kişilere hukuki destekte bulunmaktadır. İzmir ceza avukatları şikayetçi veya katılan kişiler için hizmet veriyorsa soruşturmanın etkin bir şekilde ilerletilmesine yardımcı olmak, delil toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak, kurumlar arası yazışma işlemlerini hızlandırmak, gerçeklerin aydınlığa kavuşmasına katkı sağlamak veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan ötürü hak etmiş olduğu yaptırımı almasını sağlamaktır. 

İzmir Ceza Avukatı Neden Önemlidir?

Daha önce de söylediğimiz gibi İzmir ceza avukatları, tutukluluk sürecinden başlayarak davanın tüm aşamalarında yanınızda olarak, davanın ilerleyişini takip edebilir ve yasal olarak size rehberlik edebilir. İzmir ceza avukatları tanıklık aşamasında yanınızdadır. Mahkemede ve kolluk kuvvetlerinde sizinle beraberdir ve sizi temsil eder. İzmir’de ceza avukatlarının yaptığı görevler, hukuki süreç hakkında bilgi vermek, suçlamaları ve olası yaptırımları aydınlatmak ve en önemlisi savunmayı yürütmektir. Bu bakımdan ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukata ihtiyaç duyulduğunda gelişigüzel avukat aramak yerine İzmir Ceza Avukatından görüş almak ve ceza hukuku alanında uzmanlık ve deneyime sahip bir ceza avukatı aramak önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik olmakla birlikte ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat sayısının çok az olduğu söylenebilir.