Arabulucu avukat Av. Reşat Burak Meriç, alanında uzmanlaşmış ve deneyimli bir hukukçu olarak sizlere destek veriyor. Sorunlarınızı çözmek ve haklarınızı korumak için gerekli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olan Av. Reşat Burak Meriç, müvekkillerinin adalet arayışında güçlü ve profesyonel bir temsilci olmayı taahhüt ediyor.

Meriç Hukuk Bürosu olarak İzmir ve çevre illerinde sicile kayıtlı arabulucu avukat hizmeti vermekteyiz.

Av. Reşat Burak Meriç, hem avukatlık mesleğine hem de arabuluculuk yetkisine sahiptir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözmek için hem hukuki bilgi ve deneyime sahip avukatlık becerilerini hem de arabuluculuk tekniklerini kullanır.

Görevimiz, tarafları anlaşmazlıklarını çözmek için adil ve tarafsız bir platformda bir araya getirmektir. Hukuki bilgi ve deneyimlerimiz sayesinde, taraflara hukuki perspektif sunmakta, yasal seçenekleri açıklamakta ve olası sonuçları değerlendirmelerine yardımcı olmaktayız.

Arabuluculuk hizmetimiz çeşitli alanlarda mevcuttur. Örneğin; aile hukuku, ticari anlaşmazlıklar, iş ilişkileri, gayrimenkul anlaşmazlıkları gibi çeşitli konular. Tarafların çıkarlarını ve ihtiyaçlarını anlamak, çözüm önerileri sunmak ve sonuç odaklı bir anlaşma sağlamak ana amacımızdır.

İzmir arabulucu avukat olarak gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı olarak çalışmaktayız. Ayrıca, arabuluculuk sürecinde, tarafların anlaşmazlıklarını mahkemeye götürmeden çözmelerine yardımcı olmaktayız.

Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Meriç Hukuk Bürosu olarak, İzmir ve çevre illerine hizmet vermekteyiz. İzmir çevre illerine arabulucu avukat olarak verdiğimiz hizmetler şunlardır;

 • İş davaları
 • Ticari davalar
 • Aile hukuku davaları
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar
 • Spor hukuku davaları
 • Kira uyuşmazlıkları
 • Tüketici davaları
 • Kaza-hasar davaları

Arabuluculuk Nedir?

Ülkemiz arabuluculuk kurumuyla 2012 yılında çıkartılan ve arabuluculuk kurumunu düzenleyen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile tanışmıştır.

Esas itibariyle arabuluculuğun amacı tarafların arabuluculuğa elverişli ve üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir uyuşmazlığı mahkemeye taşımadan, mahkeme kararı gibi sonuca erdirebilmeleridir. Böylece taraflar uzun, yorucu ve masraflı olabilecek yargılama yolu yerine şartlarını kendi belirledikleri anlaşma ve arabulucunun hazırlayacağı tutanak ile aralarındaki uyuşmazlığı çözebilirler.

Kanunun açıkça yasaklamadığı ya da arabuluculuğa elverişli olmayan her hukuk uyuşmazlığı hakkında arabuluculuk yoluna başvurulabilir. (Alacak- borç ilişkilerinde, işçi-işveren uyuşmazlıklarında, telif ve fikir hukuku alanında, spor uyuşmazlıklarında, tüketici veya ticaret işlerinde, gayrimenkul, taşınmaz ve inşaat hukuku uyuşmazlıklarında vb.)

İhtiyari Arabuluculuk

İhtiyari arabuluculuk, tarafların anlaşmazlıklarını gönüllü olarak çözmek için bir arabulucunun yardımını talep ettiği bir süreçtir. Taraflar, arabulucunun tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olarak anlaşmazlıklarını çözmesine yardımcı olmasını istemektedir.

İhtiyari arabuluculukta, arabulucu taraflara aşağıdaki hizmetleri sunar:

 1. Taraflar arasında iletişimi kolaylaştırmak: Arabulucu, taraflar arasındaki iletişimi düzenler ve etkili iletişim sağlamak için rehberlik eder. Tarafların duygularını ve endişelerini ifade etmelerine yardımcı olur.
 2. Çıkarları belirlemek: Arabulucu, her iki tarafın da çıkarlarını belirlemek için taraflarla ayrı ayrı görüşmeler yapar. Bu, arabulucunun, anlaşmazlık konusunda tarafların gerçek ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamasına yardımcı olur.
 3. Ortak çözüm arayışı: Arabulucu, tarafları bir araya getirerek işbirliği içinde çözüm aramalarını teşvik eder. Tarafların birlikte çalışmasını sağlamak ve anlaşmazlık konusunda ortak bir çözüm bulmalarını kolaylaştırmak için farklı stratejiler ve yöntemler kullanır.
 4. Anlaşma oluşturma: Arabulucu, tarafların ihtiyaçlarına ve çıkarlarına dayalı olarak anlaşmanın koşullarını belirlemek için yardımcı olur. Taraflar arasında anlaşma sağlandığında, arabulucu bu anlaşmanın yazılı hale getirilmesine yardımcı olabilir.
 5. Sözleşme uygulamasını teşvik etmek: Arabulucu, tarafların anlaşmayı uygulamalarını ve taahhütlerini yerine getirmelerini sağlamak için yönlendirme yapabilir. Ayrıca, anlaşmazlık konusunda gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için taraflar arasında sürdürülebilir bir işbirliği sağlamaya çalışır.

İhtiyari arabuluculuk, tarafların daha hızlı, daha ucuz ve daha az yıkıcı bir şekilde anlaşmazlıklarını çözmelerine yardımcı olan etkili bir yöntemdir. Ancak, ihtiyari arabuluculuk süreci gönüllülük esasına dayalıdır ve taraflar herhangi bir anlaşma sağlayamazlarsa mahkemeye gitme hakkı taraflarda bulunmaktadır.

Zorunlu Arabuluculuk

Zorunlu arabuluculuk ise özellikle 2018 yıllarından itibaren hukuk sistemimize girmiş ve bazı dava türleri ile uyuşmazlık alanlarında arabuluculuk yoluna başvurmuş olmak, dava şartı haline getirilmiştir.

İşçi-işveren uyuşmazlıkları, tüketici hukuku kapsamında olan uyuşmazlıklar ve bazı ticaret hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Buna göre bu alanlarda dava açmadan önce taraflar adliye arabuluculuk bürolarından başvuruyla zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmalı ve anlaşma ihtimalini değerlendirmelidir.

Büromuz gerek ihtiyari gerekse zorunlu arabuluculuk olmak üzere tüm arabuluculuk alanlarında sicile kayıtlı arabulucu avukat olarak hizmet vermekte ve tüm süreçleri yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.