Denetimli Serbestliği Tamamlamama Rağmen Neden Tekrardan Test İçin Çağrıldım?

Türk Ceza Kanunun m.191 hükmünde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu düzenlenmiştir.

Buna ilişkin uygulamada ilk kez bu suçu işlediği iddiasıyla haklarından soruşturma başlatılan şüpheliler hakkında kamu davasının açılmayıp denetimli serbestlik ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi hukuki yollar öngörülmüştür.

Uyuşturucu kullanma suçlarından denetimli serbestlik ve erteleme (yeni uygulama)

Bu zamana kadar bu suçlardan ilk kez soruşturma başlatılanlar hakkında genelde 1 yıl süreyle denetimli serbestlik ve 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi içerisinde kişi belli aralıklarla teste tabi tutulur, tüm testler tamamlandıktan sonra denetimli serbestlik dosyası infaz edilir ve dosya kapatılırdı.

Ancak 28/03/2023 tarihinde kanuna eklenen yeni bir düzenlemeyle denetimli serbestlik tedbirinin infaz edilip edilmediğine bakılmaksızın, aynı kararla 5 yıl süreyle erteleme kararı da verildiğinden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, 5 yıllık erteleme süresi içerisinde her yıl en az iki defa kişinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespit etmek için kişinin ilgili kuruma idrar veya kan testine sevkine yönelik yetki verilmiştir.

Bu düzenlemeyle denetimli serbestlik tedbiri 1 yıl sonra bitse bile kişiye hala 5 yıllık erteleme süresi içerisinde olduğunu hatırlatmak, yapılan bu kontrollerle suçla daha etkin mücadele etmek ve caydırıcılık sağlamak amaçlanmıştır.

Öte yandan kişinin; beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde, denetim planı olmadan, belirsiz zamanlarda ve aniden yılda en az iki kez ilgili kuruma sevki hukuki güvenlik hakkının ihlali olup, testin zamanı ve yeri, teste ilişkin kararın usulüne uygun yöntem ve kararlarla alınıp alınmadığına dair kişilerin itiraz hakkı bulunduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle bu itirazlarda bulunacak kişilerin hukuki yardımdan faydalanması önem taşımaktadır.