Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit, kişinin bir talebe uymadığı takdirde, gerçekleşmesi kendi kontrolünde olan haksız bir saldırıya hedef olacağını bilmesidir. Tehdit, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen bir suçtur.

Başkasının hayatı, sevdiklerinin hayatı, fiziki veya cinsel bütünlüğüne yönelik tehditte bulunan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Mağdurun şikayeti üzerine, mal varlığına ciddi şekilde zarar verme veya başka bir şekilde yaralama tehdidinde bulunması halinde, mağdura altı aya kadar hapis veya adli para cezası verilebilir.

Tehdit suçlarının koruduğu hukuki değere göre, kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere “tehdidin koruduğu değer, kişilerin huzur ve sükunetidir; dolayısıyla insanlarda korku duygusu oluşturulması yasaklanmıştır.” Sonuç olarak, söz konusu madde, kişinin huzur ve sükunetine karşı işlenen suçları cezalandırmakla birlikte, bu maddenin savunmaya çalıştığı temel ilke, bireyin seçim ve eylem özgürlüğüdür. Fail, başka bir kişiyi hayatına, vücut bütünlüğüne veya cinsel dokunulmazlığına saldırı ile tehdit etmesi halinde soruşturma ve kovuşturma yapılır. Ancak, malvarlığına ciddi şekilde zarar vermekle veya başka şekilde zarar vermekle tehdit ederse, soruşturma ve kovuşturma şikayete tabidir.

Tehdit suçlarının temel türü arabuluculuğa tabi suçlardan biri olduğu için hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında arabuluculuk süreci kullanılacaktır. Uzlaşmaya varılamaması halinde soruşturma ve kovuşturma aşamaları devam eder. Ek olarak bu alanda oldukça fazla İzmir Avukat araştırması yapılmaktadır.

Tehdit Suçu Kimler Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit, herkes tarafından işlenebilecek geniş bir suçtur ve failin herhangi bir ayırt edici niteliği yoktur. Tehdit suçunu işlemeleri nedeniyle menfaatleri haksız olarak sağlanan tüzel kişilerin bu tüzel kişilere özel güvenlik tedbirlerine tabi tutulduğu da vurgulanmalıdır. TCK’nın 111. maddesinde açıkça belirtildiği üzere “tehdit, şantaj, cebir veya hürriyetten yoksun bırakma” suçlarını işlemeleri sonucunda menfaatleri haksız olarak verilenler hakkında tüzel kişilere özel güvenlik tedbirleri uygulanır.

Tehdit suçunun mağduru belirgin bir kişi olmalıdır. TCK’nın 213. maddesinde düzenlenen kamuyu korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunu işleyen kişi, endişe uyandırmak kastıyla bir kimsenin canına, sağlığına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına veya malına karşı alenen tehditte bulunmuş olmalıdır. TCK’nın 213. maddesine göre, halka korku, panik ve endişe aşılamak amacıyla karşıdaki kişinin hayatını, sağlığını, beden veya cinsel dokunulmazlıklarını alenen tehlikeye atan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun işlenmesinde silah kullanılması halinde, silahın niteliğine göre ceza %50’ye kadar artırılabilir.

Tehdit Suçları Nelerdir?

Suç tehdidinin mağdura yönelik kötülük veya adaletsizlikten kaynaklanması şart değildir. Tehdit edici davranış, madde hükmünde de belirtildiği üzere, ister bir akrabaya, ister doğrudan faile yönelik olsun, hukuka aykırıdır. “Adı geçen kişinin yakını” terimi, yalnızca yakın ailesini değil, kişiyle yakın ilişkisi olan herkesi ifade eder. Tehdit suçu, hukuki tanımdan da anlaşılacağı üzere, mağdurun yakınının hayatına, beden özgürlüğüne veya cinsel bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunacağı ima edilerek işlenmektedir.

Tehdit Suçu Nedir?

Tehdit Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Suçta silah kullanılıyorsa ceza daha ağır olur. Böyle bir planın gerekçesi, silahla suç işlenmesinin mağdurun ruh sağlığını daha fazla bozması ve suçun işlenmesini kolaylaştırmasıdır. Suçun silahla işlenmiş sayılması için silahın mağdura doğrultulmuş olması şart değildir. Silahın kullanılması için sadece gösterilmesi veya kılıfından çıkarılması yeterlidir.

Tehdit suçu, isimsiz bir mektupla veya faili tanınmaz hale getirecek özel işaretlerle işleniyorsa ek ceza gerektirir. Failin tüm çabalarına rağmen mağdur, suçluyu teşhis edebiliyorsa veya failin imzasız bir mektuptaki el yazısından tanıyabiliyorsa, bu nitelikli haldir. Suçun birden fazla işlenmesi halinde ayrıca ceza verilmesi gerekir.

Tehdit suçu, yerleşik veya alenen suç örgütlerinin yarattığı korkutma gücü kullanılarak işlenmiş olsa bile ek cezayı gerektirir. Organizasyonun gerçek veya çok gizli olması gerekmez. Mağdurun örgütün varlığından haberdar olması önemlidir.

Tehdit Suçunun Şartları ve Unsurları Nelerdir?

Tehdit suçunun oluşabilmesi için öncelikle mağdurun ya da aile bireylerinden birinin hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına ileride saldırılacağının beyan edilmesi gerekir. Tehdit suçunun basit biçimi ele alınırken, suçun daha az cezalandırılan şekli olan mala yönelik tehlike açısından “büyük zarar” üzerinde durulmuştur.

Bu nedenle, saldırının basit bir form olarak nitelendirilmesi için saldırının şiddetli olması gerekmez. Kanunda tanımlanmamış olsa dahi saldırının sebepsiz olması gerekir. Zararın boyutunun belirlenmesinde somut olayın özellikleri, özellikle de mağdurun mali durumu dikkate alınacaktır. Tehdit suçunda belirtilen saldırı geleceğe yönelik değilse suçun işlendiği söylenemez. Tehdit, hem mağdur varken hem de yokken gerçekleşebilir. Suçun işlenmesi için tehdidin mağdur tarafından bilinmesi gerekir. Davranışın suç teşkil etmesi için yalnızca nesnel olarak ciddi olması gerekir; muhatabı özel olarak etkilemesi veya ondan korkması gerekmez.

Suç tehdidinin öfkeli veya aceleci bir şekilde yapılmış olması onu engellemez; bu durumda haksız tahrik ilkeleri ancak gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda kullanılabilir. Her olay için tehdit suçunun gerekliliklerinin yerine getirilip getirilmediğinin ve eylemin suç olarak kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi önemlidir. Hem suçlunun hem de mağdurun yerini, konuşulan kelimeleri, yapılan karşılıklı eylemleri ve o sırada mevcut olan koşulları dikkate almak önemlidir. İzmir Ceza Avukatı ile iletişime geçerek bu konuyu daha net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Tehdit Suçu Nasıl İspat Edilir?

Sanığın itirafı, tanık beyanları, ses kayıtları, mesaj dökümleri gibi delillerin kullanılmasıyla tehdit suçları gösterilebilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları, belirtilen kanıtların değerlendirilmesini içerecektir.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Bu durumun Avukat İzmir aramasını yapanlar arasında çok merak edildiği bilinmektedir. Kanun’un 106. maddesi tehdit suçunu düzenlemesine rağmen, yasaya göre bir kimseyi hayatına, vücut bütünlüğüne veya cinsel ahlaksızlığına saldırı tehdidinde bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun şikayeti üzerine, mal varlığına ciddi şekilde zarar verme veya başka bir şekilde yaralama tehdidinde bulunması halinde, mağdura altı aya kadar hapis veya adli para cezası verilebilir.