Tapu iptali davası ve tapu tescili davası, bir taşınmazın tapu kaydındaki yanlışlıkların düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Bu yanlışlıklar, örneğin bir mülkün sahibinin yanlış yazılması veya bir mülkün üzerindeki hakların yanlış kaydedilmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, genellikle taşınmaz mal sahibi veya hak sahipleri tarafından açılır. Ancak, bu dava türü aynı zamanda mülkün üzerinde hak iddia eden veya tapu kaydında yanlışlık olduğunu iddia eden üçüncü kişiler tarafından da açılabilir.

Tapu iptali ve tescil davası, aynı zamanda tapu sicilinin düzeltilmesi için de açılabilir. Tapu sicili, bir mülkün sahibi, üzerindeki haklar ve tapuya ilişkin diğer bilgiler gibi birçok önemli bilgiyi içerir. Bu nedenle, tapu sicilindeki hataların düzeltilmesi önemlidir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, bir taşınmazın tapu kaydındaki yanlışlıkların düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Bu davayı açmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  • Avukat tutma: Tapu iptal ve tescil davası açmak için gayrimenkul avukatı tutmanız gerekmektedir. Avukatınız, davayı açmak için gerekli olan belgeleri hazırlayacak ve size danışmanlık yapacaktır. İzmir gayrimenkul avukatıiçin büromuz ile irtibat kurabilirsiniz.
  • Tapu kaydının incelenmesi: Tapu kaydının incelenmesi, tapu kaydındaki yanlışlıkların belirlenmesi açısından önemlidir. Bu nedenle, avukatınız tapu kaydını dikkatle inceleyecektir.
  • Dava dilekçesinin hazırlanması: Davayı açmak için bir dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi, tapu kaydındaki yanlışlıkları detaylı bir şekilde açıklamalı ve düzeltilmesi talep edilmelidir. Dava dilekçesinde, davacı tarafın kimliği, taşınmazın adresi ve tapu bilgileri gibi bilgiler de yer almalıdır.
  • Mahkemeye başvuru: Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra, mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Mahkeme, başvurunuzu inceleyecek ve gerekli olduğu takdirde davayı açacaktır.
  • Dava süreci: Dava açıldıktan sonra, mahkeme tarafların beyanlarını alacak ve delilleri değerlendirecektir. Davanın sonucuna göre, tapu kaydı düzeltilecek veya düzeltilmeyecek şekilde karar verilecektir.

Tapu iptali davası ve tescil davası, zaman alıcı bir süreç olabilir. Ancak, doğru bir şekilde hazırlanmış bir dava dilekçesi ve avukatınızın desteği ile başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu nedenle, tapu kaydındaki yanlışlıkları tespit ettiğinizde, hemen avukatınızla iletişime geçerek bu süreci başlatmanız önerilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Sebeplerle Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası, gayrimenkul hukuku içerisinde bir taşınmazın tapu kaydındaki yanlışlıkların düzeltilmesi sebebiyle açılan bir dava türüdür. Bu yanlışlıklar, taşınmazın sahibi, üzerindeki haklar veya tapu kaydı ile ilgili diğer konularda ortaya çıkabilir. Bu nedenle, tapu iptal ve tescil davası aşağıdaki sebeplerle açılabilir:

  • Tapu kaydının hatalı olması: Tapu kaydında yer alan bilgilerin hatalı olması, tapu iptal ve tescil davası açılmasının en yaygın nedenidir. Örneğin, taşınmazın sahibi yanlış yazılmış veya üzerindeki haklar yanlış kaydedilmiş olabilir.
  • Tapu kaydının eksik olması: Tapu kaydında yer alması gereken bilgilerin eksik olması da tapu iptal ve tescil davası açılması için bir sebep olabilir. Örneğin, tapu kaydında bir mülk üzerindeki sınırların belirtilmemesi veya bir mülk üzerindeki hakların yeterince ayrıntılı bir şekilde açıklanmaması gibi durumlar, tapu kaydının eksik olduğunu gösterir.
  • Tapu kaydının sahte olması: Tapu kaydının sahte olduğu iddiası, tapu iptal ve tescil davası açılmasının diğer bir nedenidir. Tapu kaydının sahte olduğu iddiası, taşınmazın sahibi veya üzerinde hak iddia eden kişiler tarafından yapılabileceği gibi, üçüncü kişiler tarafından da yapılabilir.

Tapu İptali ve Tescili Davasında Görevli Mahkeme

Tapu iptali ve tescili davası, bir taşınmazın tapu kaydındaki yanlışlıkların düzeltilmesi için açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılması için belirli bir görevli mahkemenin bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, tapu iptali ve tescili davasında görevli mahkeme hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Tapu iptali ve tescili davası, Türk Medeni Kanunu’nun 712. maddesi gereğince asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Bu nedenle, tapu iptali ve tescili davası, asliye hukuk mahkemesinde görülür. Asliye hukuk mahkemesi, genellikle mahkemelerin en alt kademesidir ve belirli bir coğrafi bölgede bulunan davalara bakar. Asliye hukuk mahkemesi, bölge adliye mahkemeleri tarafından kurulur ve yargılama yetkisi verilir.

Tapu iptali ve tescili davasının açılacağı asliye hukuk mahkemesi, taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkeme olacaktır. Yani, taşınmazın bulunduğu il veya ilçedeki asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Örneğin, İstanbul’da bir taşınmazın tapu kaydındaki yanlışlıklar nedeniyle tapu iptal ve tescili davası açılacaksa, İstanbul’da bulunan bir asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekecektir.