Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı, çalışanların belirli şartlar altında işverenlerine bağlı olarak çalıştığı süre boyunca biriktirdiği haklarından biridir. Bu hak, iş akdine son verilmesi durumunda çalışana ödenir ve her geçen tam yıl için bir miktar ödenmesi kanuni olarak zorunludur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kıdem tazminatının net tanımını yapmış ve çalışanların geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından ödenen toplu paraya kıdem tazminatı adını vermiştir. Bu ödeme, işçinin işinde yıpranması, yeni bir iş bulma zorluğu gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Kıdem tazminatı, işçilerin güvencesi olarak kabul edilir ve kanunlarla belirtilen şartlarda ödenmesi zorunludur. İşverenler, iş akdine son verilmesi durumunda bu hakları göz ardı edemezler ve tazminatın ödenmesi için yasal yollara başvurulması halinde yargı karşısında haklı görülmeleri mümkün değildir.

Bu nedenle, çalışanlar işverenleri ile yaptıkları sözleşmelerde kıdem tazminatı hakkını mutlaka göz önünde bulundurmalı ve bu haklarını korumak için gerekli adımları atmalıdırlar. İşverenler de, işçilerin haklarına saygı göstermeli ve kanunlarda belirtilen şartlar dahilinde kıdem tazminatını ödemekten kaçınmamalıdırlar.

İzmir’deki işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak için idare hukuku avukatı ya da avukatlarına başvurmaları gerekiyor. İşçiler, İdare Mahkemesi’ne başvurarak haklarını arayabilirler. İşçiler, İzmir’deki İdare Hukuku avukatlarından yardım alarak kıdem tazminatı haklarını koruyabilirler.

Kıdem Tazminatı Şartları         

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş sözleşmesi ile işverenin işyerinde çalışan kişiye işçi denilmektedir. İşçilerin yazılı veya sözlü olarak iş sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir, fakat uygulamada yazılı sözleşme imzalamayan işçiler de bulunmaktadır.

İş Kanunu’nun 14. maddesi, deniz ve hava taşımacılığı, tarım ve orman işleri, ev hizmetleri, el sanatları, çıraklar, sporcular, rehabilitasyon edilenler ve belirli esnaf işyerlerinde çalışan kişilerin işçi olarak kabul edilmediğini belirtmektedir. Bu nedenle, bu kişiler kıdem tazminatı talep edemezler.

Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kıdem tazminatı şartları altında yer alan durumlara sahip olması gerekmektedir. İşçinin aynı işverenin işyerinde veya işyerlerinde en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olması gerekmektedir. İşçinin farklı işyerlerinde veya şirketlerinde çalışmış olması durumunda, bu süre hesaplanırken tüm çalışmaları göz önünde bulundurulur.

Kıdem tazminatına hak kazanmak için iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda kıdem tazminatı talep edilemez, ancak işçi tarafından haklı nedenle veya işveren tarafından haksız bir nedenle feshedilirse, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

İzmir’de işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak için başvurabilecekleri bir hukuk dalı da İzmir idare hukuku olmaktadır. İdare Hukuku, devlet ve kamu kurumları ile vatandaşlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçiler, İdare Hukuku’na başvurarak kıdem tazminatı haklarını korumak için İdare Hukuku avukatlarından yardım alabilirler.

Kıdem Tazminatı Nasıl alınır?

Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu ve işyerinde en az bir yıl çalıştığı durumlarda işveren tarafından ödenmesi gereken bir tazminattır. Kıdem tazminatı, işçinin iş sözleşmesi belirsiz süreli olmadığı veya işyerinde çalıştığı süre bir yıldan az olduğu durumlarda işveren tarafından ödenmemektedir.

İzmir idare hukuku avukatı, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak için gereken yasal işlemleri yaparlar. İşçiler, kıdem tazminatı haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde İdare Mahkemesi’ne başvurarak haklarını arayabilirler. İzmir’deki İdare Mahkemeleri, işçilerin kıdem tazminatı haklarını korumak için en uygun yerlerdir.