Öncelikle belirtmek gerekir ki cinsel istismar suçu yalnızca çocuklara karşı işlenebilen bir suçtur. Hukukumuza göre çocuk 18 yaşından küçük herkestir. Bu yüzden ceza kanunun 103. Maddesi “çocukların cinsel istismarı” şeklinde düzenlenmiştir. Basit cinsel istismar maddenin birinci cümlesinde tanımlanmış ve sekiz yıldan on beş yıla kadar ceza öngörülmüştür. Basit cinsel istismar, vücuda organ veya başka bir cisim sokmaksızın cinsel duygularla yapılan her türlü haksız fiildir. Yargıtaya göre suçun oluşması için mutlaka bir temasın olması gerekir. Yalnızla cinsel duygularla laf atılması hali cinsel istismar değil, cinsel taciz suçunun nitelikli halini oluşturur.

Çocuğun rızası suçun oluşmasını engeller mi?               

On beş yaşını tamamlamamış çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışta çocuğun rızası olup olmaması tartışılmaz. Kanun on beş yaşından küçük çocukların cinsel davranışların hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayacaklarını kabul etmiş ve bu yüzden rıza aramamıştır. On beş yaşından büyük olmakta birlikte çocuğun engellilik, akıl sağlığı veya algılama yeteneği gelişmemişse yine rıza tartışması yapılamaz.

On beş yaşını tamamlamış çocuklara karşı ise iradeyi etkileyen cebir, tehdit, hile ve benzeri davranışlar olması halinde cinsel istismar suçu oluşur.

Cinsel istismar suçu şikâyete tabi midir?

Cinsel istismar suçu şikâyete tabi değildir. Suçun adli makamlara ulaşmasıyla birlikte resen soruşturma yürütülür. Bu yüzden daha sonra mağdurun şikâyetinden vazgeçmesi hukuken davanın seyrini etkilemez. Yalnızca sarkıntılık halinde şikâyet suçun oluşmasına etkilidir. Bu durumda şikâyetçi mağdurun kendisi olabileceği gibi velisi ya da vasisi de şikâyeti devam ettirebilir.

On iki yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar

Basit cinsel istismarın alt sınırının sekiz yıldan başladığını ve on sekiz yaşından küçük olan herkese karşı işlenebileceğini belirtmiştik. Ancak mağdurun yani çocuğun on iki yaşından küçük olması halinde daha ağır bir ceza öngörülmüştür.  Öyle ki hem basit cinsel istismarda, hem sarkıntılık halinde, hem de tüm nitelikli hallerde mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde cezanın alt sınırı daha fazla yıldan başlar.

Organ veya sair cisim kullanılarak cinsel istismar

Cinsel davranışın vücuda organ sokmak suretiyle cinsel ilişki şeklinde ya da bir cisim kullanılarak vücuda bir şey sokulması halinde cezanın alt sınırı on altı yıldan aynı fiilin mağdurun on iki yaşından küçük olması halinde on sekiz yıldan başlayan ceza öngörülmüştür.

Sarkıntılık hali nedir? Daha az cezayı mı gerektirir?

Sarkıntılık hali cinsel istismarı tanımlayan kanun maddesinin içinde düzenlenmiştir. Basit cinsel istismarın alt sınırının sekiz yıldan başladığını belirtmiştik. Kanun koyucu çocuğa doğrudan veya devamlı olarak cinsel istismarda bulunulan hareketle, devamlılık arz etmeyen ve bir anda yapılan harekete aynı cezayı vermek istememiş, sarkıntılık hali adı altında aniden yapılan hareketi daha az cezayı gerektiren hal olarak düzenlemiştir. Sarkıntılık halinde cezanın alt sınırı üç yıldan başlamaktadır.

Cinsel istismar suçu ciddi ve çözümlemesi karmaşık bir suç olup muhakkak bir hukuki yardımdan faydalanmanızı öneriyoruz.