Geçici velayet, boşanma süreci sırasında çocukların korunması ve bakımının sağlanması amacıyla verilen geçici bir velayet kararıdır. Boşanma davası açıldıktan sonra, çocukların anlaşmazlık yaşanmadan güvende olmalarını sağlamak için geçici velayet kararı verilir. Bu karar, boşanma davasının sonucu beklenirken çocukların anlık ihtiyaçlarını karşılamak ve düzenli bir yaşamlarının sürdürülmesini sağlamak amacıyla alınır.

Geçici velayet kararı, mahkeme tarafından verilir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetirken, ebeveynlerin de haklarını dikkate alır. Mahkeme, geçici velayetin kimin tarafından alınacağına ve çocuğun nerede kalacağına karar verir. Bu karar, çocuğun güvenliği, sağlığı, eğitimi ve refahı gibi faktörlere dayalı olarak verilir. Geçici velayet için İzmir aile avukatı ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Geçici Velayet Sürecindeki Önemli Hususlar:

a. Çocuğun En İyi Çıkarları: Geçici velayet kararı, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmelidir. Mahkeme, çocuğun sağlığı, eğitimi, duygusal ihtiyaçları ve yaşam standartları gibi faktörleri değerlendirirken, geçici velayet kararını vermelidir.

b. Ebeveynlerin İletişimi: Geçici velayet sürecinde, ebeveynlerin çocuklarıyla düzenli bir iletişim kurmaları önemlidir. Mahkeme, çocuğun diğer ebeveyniyle iletişimi ve ziyaretlerini düzenleyebilir

c. Nafaka ve Masraflar: Geçici velayet sürecinde, çocuğun bakımı ve masrafları için gerekli olan nafaka miktarı da belirlenmelidir. Geçici velayet sahibi olan ebeveyn, çocuğun bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak için mali destek almalıdır.

d. Geçici Velayetin Geçerlilik Süresi: Geçici velayet kararı, boşanma davasının sonucu beklenirken geçerlidir. Son karar verildiğinde, kalıcı velayet kararı alınır ve geçici velayet sona erer.

Geçici Velayet Alma Şartları Nelerdir?

1. Çocuğun Çıkarları: Geçici velayet kararı, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek verilir. Mahkeme, çocuğun sağlığı, eğitimi, refahı, güvenliği ve duygusal ihtiyaçları gibi faktörleri dikkate alır. Çocuğun iyi bir yaşam kalitesi ve istikrarlı bir çevre sağlanması önemlidir. Geçici velayetin verilmesiyle çocuğun en iyi çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanır.

2. Ebeveynin Uygunluğu:Geçici velayetin verilmesi için ebeveynlerin uygunluğu ve yetenekleri değerlendirilir. Mahkeme, her ebeveynin çocuğa sağlayabileceği bakım, sevgi, ilgi ve eğitim gibi faktörleri göz önünde bulundurur. Ebeveynlerin geçmişteki ebeveynlik davranışları, çocuklarıyla olan ilişkileri ve çocuk bakımı konusundaki tutumları da değerlendirilir.

3. Çocuğun İstekleri:Eğer çocuk yeterli olgunluk seviyesine ulaşmışsa, çocuğun istekleri de dikkate alınır. Mahkeme, çocuğun tercihlerini dinlerken, çocuğun yaşına, olgunluk düzeyine ve çıkarlarına uygun bir şekilde değerlendirme yapar. Ancak çocuğun istekleri, yalnızca tek başına karar verme faktörü olmamalıdır.

4. Geçici Velayetin Geçerlilik Süresi:Geçici velayet kararı, boşanma davasının sonucu beklenirken geçerlidir. Son karar verildiğinde, kalıcı velayet kararı alınır ve geçici velayet sona erer. Geçici velayetin süresi, mahkeme tarafından belirlenir ve genellikle boşanma davası sonuçlanana kadar geçerlidir.

5. İstikrar ve Düzen:Çocuğun istikrarlı bir yaşam sürdürebilmesi ve düzenli bir çevre sağlanması önemlidir. Geçici velayet kararı, çocuğun eğitimi, arkadaşlarıyla ilişkileri ve diğer rutinlerini mümkün olduğunca sürdürmesine yardımcı olmalıdır. Çocuğun mevcut yaşam tarzını ve alışkanlıklarını değiştirmek yerine, süreklilik sağlamak amaçlanır.

Geçici Velayet Talebi Nasıl Oluşturulur?

1. Hukuki Danışmanlık Alınması: Geçici velayet talebi oluşturmadan önce, hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bir aile avukatı veya uzman bir boşanma avukatı, size süreç hakkında bilgi verebilir, haklarınızı açıklayabilir ve sizin için en iyi çıkarları gözeterek talebinizi hazırlamanıza yardımcı olabilir.

2. Geçici Velayet Talebi Hazırlığı: Geçici velayet talebi, mahkemeye sunulan bir hukuki belgedir. Talebin hazırlanması aşamasında aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

   a. Talep Dilekçesinin Yazılması: Geçici velayet talebini içeren bir dilekçe yazılmalıdır. Bu dilekçe, mahkemeye başvurarak geçici velayetin neden talep edildiğini, çocuğun en iyi çıkarlarının nasıl gözetildiğini ve talebin haklı gerekçelerini içermelidir.

   b. Gerekçelerin Açıklanması: Talep dilekçesinde, çocuğun güvenliği, sağlığı, eğitimi ve refahını etkileyen faktörlerin belirtilmesi önemlidir. Örneğin, çocuğun mevcut durumu, ebeveynlerin uygunluğu, çocuğun bakımını üstlenebilecek ebeveynin kim olduğu gibi bilgiler yer almalıdır.

   c. Delillerin Sunulması: Geçici velayet talebinin desteklenmesi için deliller sunulmalıdır. Bunlar, tanıkların ifadeleri, resmi belgeler, tıbbi raporlar, ebeveynlik yeteneklerini gösteren kanıtlar veya çocuğun yaşamını etkileyen diğer belgeler olabilir.

3. Mahkemeye Başvuru: Geçici velayet talebi, hazırlanan dilekçe ve ilgili belgelerle birlikte mahkemeye başvurularak sunulur. Başvuru aşamasında aşağıdaki adımlar takip edilir:

   a. Mahkeme Seçimi: Geçici velayet talebi, yerel aile mahkemesine sunulmalıdır. Mahkemenin yetki ve görev alanına uygun bir şekilde başvurulmalıdır.

   b. Talebin Sunulması: Talep dilekçesi ve diğer belgeler, mahkemeye sunularak geçici velayet talebi resmi olarak başvuruda bulunulur. Başvuru işlemi genellikle bir avukat aracılığıyla gerçekleştirilir.

   c. Mahkeme Süreci: Talep, mahkeme tarafından incelenir ve taraflar duruşmalarda ifade verirler. Mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirir, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetir ve kararını verir. Bu işlemler için İzmir avukat arayışınız bulunuyorsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.