Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanununun aile hukuku kısmında düzenlenmiş olup en az bir yıl sürmüş olan evliliklerde başvurulacak bir yoldur. En az bir yıl sürmemiş olan evliliklerde ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasının ispatlanması gerekir. Bir yıllık süre ispat açısından önemli olup en az bir yıl sürmüş evliliklerde tarafların boşanmak için birlikte başvurması ya da diğer tarafın davayı kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu yüzden uygulamada bu kuruma anlaşmaları boşanma denmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye başvurmak zorunludur. Arabulucuk, uzlaştırma gibi müessesler geçerli değildir.

Anlaşmalı boşanmanın doğası gereği dava açmadan önce üzerinde anlaşılan hususların taraflarca bir protokol haline getirilerek dosyaya sunulması şarttır. Bu protokole boşanma protokolü denmektedir.

Boşanma protokolü nedir?

Tarafların anlaşmalı boşanma davasında üzerinde anlaştıkları hususları yazılı olarak protokole dökmelerinin şart olduğunu belirtmiştik. Ancak bu protokole yalnızca iki konu hakkında anlaşma hükümleri konulmalıdır. Bunlar:

Boşanmanın mali sonuçları (Nafaka, maddi manevi tazminat, mal paylaşımı gibi.)

Varsa ortak çocukların durum u(Velayet, anne ya da babayı ne zaman göreceği gibi hususlar)

Yukarıdaki iki husus dışında başka hükümlerin koyulması takdirde bu koyulan hükümler geçersiz olacaktır. Örn. Kadın eş, iki yıl boyunca başkasıyla evlenmeyecektir, erkek eş … yere gitmeyecektir ya da belli bir süre boyunca …kişiyle görüşmeyecektir, bir eşin ileride evlenmesi halinde çocuğun velayeti diğer eşe verilecektir…vb hükümler geçersizdir. Yalnızca yukarıda sayılan iki konu üzerinde anlaşmaya varılmalı ve bunlar ayrıntısıyla, ileride bir taraf için sorun çıkarmayacak şekilde hukuken doğru belirtilmelidir. Bu doğrultuda çeşitli yerlerde birçok örnek boşanma protokolü bulabileceğiniz gibi hukuken hakkınızın korunması ve ileride doğabilecek sorunları şimdiden bertaraf edebilmeniz için bir avukatın hukuki yardımından faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Eşimden boşanıyorum. Baba olarak çocuğumu görebilir miyim?

Evet, görebileceksiniz. Ancak görüş sıklığı, yatılı olarak ne kadar sizde kalacağı gibi hususlar çoğunlukla çocuğun yaşının küçüklüğü, anneye ne kadar ihtiyacı olacağı ve psikolojisi gibi hususlarda değişiklik göstermektedir. Normal şartlarda çoğunlukla ayda bir hafta sonu, sömestr tatillerinde bir hafta, dini bayramlarda bir gece ve yazın bir aya kadar yatılı olarak babayla kişisel ilişki kurulur.

Çocuğun velayeti kime bırakılır?

Uygulamada çoğunlukla anneye bırakılmaktadır. Ancak anlaşma halinde ve çocuğunda velayetinin babaya bırakılmasında menfaati varsa velayet, babaya da bırakılabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka istemeyen bir daha nafaka talep edebilir mi?

Kural olarak hayır, feragat halinde sonradan nafaka talep edilemez.

Dava ne kadar sürer?

Yukarıdaki hususların doğru bir şekilde yapılması halinde iş yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genelde 2 hafta 1 ay arasında bir celsede boşanma sağlanmaktadır.

Boşanma davası hangi mahkemeye nerede açılır?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Dava aile mahkemesine açılır. Bulunduğunuz adliye de aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine dava açabilirsiniz.

Hazırladığınız ve iki tarafça da kabul edilen protokolü dava dilekçenizin eki haline getirerek davanın açılmasından sonra, hakimin tarafları bizzat dinlemesi ve protokolü onaylamasıyla boşanma kararı verilmektedir. Bu doğrultuda davaya bizzat katılmak zorunludur.